ПОЧЕТНА ЗА АЦЕ ПРОГРАМА УСЛУГИ ПРОЕКТИ НАСТАНИ ПУБЛИКАЦИИ ПАРТНЕРИ ФОТО ГАЛЕРИЈА
 
КОНТАКТ

Фондација
Агро-Центар за
Едукација

адреса:
ул. Цицо Поповиќ,
бр. 7-2/14
Скопје, Р. Македонија

телефон:
+389 2 3222 015

e-mail:
contact@ace.org.mk

 
Поддржано од:
 
 
     Испечати ја страницата   Контактирајте не  
     
      
 
 

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Проект Legumac, јули 2010, с. Мустафино Проект Legumac,
јули 2010, с. Мустафино
Проект Legumac, септември 2010, с. Спанчево Проект Legumac,
септември 2010, с. Спанчево
Проект Legumac, јули 2010, с. Неготино Проект Legumac,
јули 2010, с. Неготино
Проект Legumac, јули 2010, с. Пршовце Проект Legumac,
јули 2010, с. Пршовце
Регионална работилница за развој на човековите ресурси во советодавниот сектор во земјоделството во Западен Балкан, април 2010, ОхридРегионална работилница за развој на човековите ресурси во советодавниот сектор во земјоделството во Западен Балкан, април 2010, Охрид Регионална работилница за развој на човековите ресурси во советодавниот сектор во земјоделството во Западен Балкан, април 2010, ОхридРегионална работилница за развој на човековите ресурси во советодавниот сектор во земјоделството во Западен Балкан, април 2010, Охрид
Трибина за недостатоците и перспективите при производството, преработката и извозот на индустриска пиперка во Република Македонија, Струмица Трибина за недостатоците и перспективите при производството, преработката и извозот на индустриска пиперка во Република Македонија, Струмица Учесници на обука “Методлогија за обука на возрасни“, Охрид 22-24.01.2009Учесници на обука “Методлогија за обука на возрасни“, Охрид 22-24.01.2009
Обука “Методлогија за обука на возрасни“, Охрид 22-24.01.2009Обука “Методлогија за обука на возрасни“, Охрид 22-24.01.2009 Вавилов Институт, Ген банкаВавилов Институт, Ген банка
Вавилов Институт, Санкт ПетерсбургВавилов Институт, Санкт Петерсбург 10-ти состанок на Регионалниот надзорен одбор, Санкт Петерсбург, Русија, 10-ти состанок на Регионалниот надзорен одбор, Санкт Петерсбург, Русија
SEEDNet Обука за регенерација, јуни 2008, СкопјеSEEDNet Обука за регенерација, јуни 2008, Скопје SEEDNet Обука за регенерација, јуни 2008, Скопје
SEEDNet Обука за регенерација, јуни 2008, Скопје
SEEDNet Обука за регенерација, јуни 2008, СкопјеSEEDNet Обука за регенерација, јуни 2008, Скопје SEEDNet Обука за регенерација, јуни 2008, СкопјеSEEDNet Обука за регенерација, јуни 2008, Скопје
SEEDNet Обука за регенерација, јуни 2008, СкопјеSEEDNet Обука за регенерација, јуни 2008, Скопје SEEDNet Прв состанок, март 2008, СкопјеSEEDNet Прв состанок, март 2008, Скопје
Агро е-училницаАгро е-училница FAO учесници на работилницата
FAO презентација на постери FAO работна група
Претприемништво во земјоделството - Група 1 Претприемништво во земјоделството - Доделување на дипломи
Претприемништво во земјоделството - Група 2 Претприемништво во земјоделството - Бизнис планирање
Претприемништво во земјоделството - Идентификација на клиенти Обука за собирачи и откупувачи на диви, самоникнати и ароматични растенија согласно органските принципи
Советување фармери Агро е-училница семинар
Советување фармери 2 Обука за на интернет
Обука за на интернет Обука за на интернет

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Како да не најдете
 
  © FACE, All rights reserved