ПОЧЕТНА ЗА АЦЕ ПРОГРАМА УСЛУГИ ПРОЕКТИ НАСТАНИ ПУБЛИКАЦИИ ПАРТНЕРИ ФОТО ГАЛЕРИЈА
 
КОНТАКТ

Фондација
Агро-Центар за
Едукација

адреса:
ул. Цицо Поповиќ,
бр. 7-2/14
Скопје, Р. Македонија

телефон:
+389 2 3222 015

e-mail:
contact@ace.org.mk

 
Поддржано од:
 
 
     Испечати ја страницата   Контактирајте не  
     
      
 
 

УСЛУГИ

Услуги кои ги нуди АЦЕ се:

  • Обуки во различни области поврзани со земјоделството, заштитата на човековата околина и руралниот развој, скроени за потребите на целните групи

  • Организирање на конференции, семинари и работилници

  • Планирање и реализација на проекти - Во овие активности е вклучено развивање на проектен план со дефинирање на проектни цели, специфицирање на задачи, потребните ресурси, потребен буџет и временска рамка за извршување на задачите. Исто така, тука е вклучена и имплементацијата на проектниот план, заедно со постојана контрола за да се осигура навремено извршување на планираните активности.

  • Поддршка на партнерства помеѓу домашни институции и организации, како и помеѓу домашни и странски институции и организации, имајќи ги предвид нашите развиени деловни контакти и бази на податоци (БАФН Мрежа)

  • Користење на едукативни лабораторија со современа опрема ; (Агро е-училница)


  • Советување и администрирање на решенија за електронски датабази, користење на интернет и комуникациски технологии, објава и чување на податоци

  • Подготовка на студии – консултантски услуги

  • Советување и администрирање на решенија за библиотечен материјал и објава на едукативни, промотивни и научни материјали

  • Администрирање на последипломските студии на Земјоделскиот Институт во Скопје


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Како да не најдете
 
  © FACE, All rights reserved