ПОЧЕТНА ЗА АЦЕ ПРОГРАМА УСЛУГИ ПРОЕКТИ НАСТАНИ ПУБЛИКАЦИИ ПАРТНЕРИ ФОТО ГАЛЕРИЈА
 
КОНТАКТ

Фондација
Агро-Центар за
Едукација

адреса:
ул. Цицо Поповиќ,
бр. 7-2/14
Скопје, Р. Македонија

телефон:
+389 2 3222 015

e-mail:
contact@ace.org.mk

 

Поддржано од:

 
 
     Испечати ја страницата   Контактирајте не  
     
      
 
 

ПАРТНЕРИ

Балкан Биосерт Подружница Скопје

  web site

Nevares Institute of Agrarian Enterpreuners/ Instituto Nevares de Empresarios Agrarios (INEA) – Шпанија

  web site

Akureyri Comprehensive College/ Verkmenntaskólinn á Akureyri (VMA) – Исланд

  web site
International Foundation for Sustainable Agriculture Training (IFSAT) - Холандија
  web site
Национална агнеција за европски образовни програми и мобилност
  web site
Влада на Фландрија
  web site
Институт за земјоделство и риболовни истражувања (ILVO), Белгија
  web site
Европска комисија, TEMPUS
  web site
Шведски центар за бидиверзитет
  web site
Фондација е-Македонија
web site
Шведска агенција за меѓународен развој и соработка
web site
ГРМ
web site
ФиБЛ
web site
СДЦ
web site
Пробио  
web site
Европска комисија (ФП 06)
web site
Еурокуалити – Париз
web site
ЦЕЕД - Македонија
web site

 

ВКЛУЧЕНИ ИНСТИТУЦИИ

МЗШВ
web site
Агенција за поттикнување и развој на земјоделството (АПРЗ)
web site
Универзитет св.Кирил и Методиј Скопје
web site
Универзитет св Климент Охридски Битола
web site
Земјоделски Институт - Скопје
web site
Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
web site

 

ВКЛУЧЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Федерација на фармерите на Македонија
web site
СФАРМ 2 Проект
Заедница на единиците на локална самоуправа
web site
Униконсалтинг - Скопје
web site
ЦДС – Скопје
web site
Група за развој на потсекторот домат и пиперка
Група за развој на потсекторот јаболко
МЦГ - Скопје

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Како да не најдете
 
  © FACE, All rights reserved