Image
Запознајте ја Фондација Агро-центар за едукација

ЗА НАС

Општата цел на Фондација Агро-центар за едукација претставува развој на земјоделството во Македонија и регионот, преку јакнење на човековите ресурси, засновано на неформалното образование и обука.

Нашиот тим

Запознајте го нашиот тим

Визија и мисија

Нашата визија и мисија

Вредности

Нашите клучни вредности

Стратешки план

Нашиот стратешки план 2018-2021
Нашите успеси

Проекти

Ни претставува огромно задоволство тоа што во изминативе години, со помош на нашите партнери, успеавме да изведеме голем број на проекти, придонесувајќи за развојот на неформалното образование во областа на земјоделството, младинската мобилност и социјалното претприемништво.
0
ГОДИНИ ИСКУСТВО
0
ИЗВЕДЕНИ ПРОЕКТИ
0
ИЗДАДЕНИ ПУБЛИКАЦИИ
0
ОДРЖАНИ ОБУКИ
НОВОСТИ И НАСТАНИ

Најново од Фондација Агро-центар за едукација

Во оваа секција ги прикажуваме новостите и настаните кои Фондацијата Агро-центар за едукација ги организира во своето работење.
Ве покануваме да ги прочитате содржините.
Фондација Агро-центар за едукација/Foundation Agro-Centre for Education

Фондација Агро-центар за едукација/Foundation Agro-Centre for Education

1,431

АЦЕ е синионим за развој на човекови ресурси во земјоделството.

Со задоволство ви го претставуваме првиот билтен од проектот LEAF – Учење за основите на еколошките ставови, кој ги содржи сите ажурирања новости во проектот!Проектот LEAF има за цел да ја стимулира реактивноста на професионалната обука кон зелените вештини преку обезбедување на нова методологија за обука која, почнувајќи од создавање на стандарди за анализа на вештини, до поставување на платформа и сродни наставни материјали, овозможува последователен развој на курсеви за обука.We are pleased to present the first newsletter of the LEAF project – Learning about the basics of environmental attitudes, which contains all the updates and news in the project!The LEAF Project intends to stimulate the reactivity of professional training towards Green skills by providing a new training methodology which, starting from the creation of a standard for the analysis of skills, up to the setting up of a platform and related teaching materials, allows the subsequent development of training courses to be carried out, in the first instance, with the training operators/teachers of the participating Partners.#Ecology #Green #Sustainability #Erasmus+project #environment #Erasmus+project #environment ... See MoreSee Less
View on Facebook
На 18-ти и 19-ти Мај, во Скопје се одржа првиот Транснационален состанок на партнерите во проектот LEAF – Учење за основите на еколошките ставови. Проектот LEAF има за цел да ја стимулира реактивноста на професионалната обука кон зелените вештини преку обезбедување на нова методологија за обука која, почнувајќи од создавање на стандарди за анализа на вештини, до поставување на платформа и сродни наставни материјали, овозможува последователен развој на курсеви за обука.On the 18th and 19th of May, the first Transnational meeting of the partners in the LEAF project - Learning about the basics of environmental attitudes was held in Skopje. The LEAF Project intends to stimulate the reactivity of professional training towards Green skills by providing a new training methodology which, starting from the creation of a standard for the analysis of skills, up to the setting up of a platform and related teaching materials, allows the subsequent development of training courses to be carried out, in the first instance, with the training operators/teachers of the participating Partners.#Ecology #Green #Sustainability #Erasmus+project #environment #Erasmus+project #environment ... See MoreSee Less
View on Facebook
Со задоволство го претставуваме и нашиот последен 4-ти билтен од проектот РАМОНЕС-ПЛ, кој известува за главните активности спроведени во последната фаза од имплементацијата на проектот. Четвртиот број содржи кратки информации за тековните активности, пилотирањето, како и за дисеминација на резултатите, вклучително и серијата на мултипликативни настани во секоја проектна земја.Our 4th newsletter was published, reporting on the main activities carried out in the last phase of project implementation. The 4th issue contains short articles about the improvement of ongoing activities, running the pilot up to the project’s official end date, as well as about results dissemination, including the series of multiplier events in each project country.www.ramones.eu/pdf/viewer.html?file=Ramones_newsletter_4pr.pdf ... See MoreSee Less
View on Facebook
Завршувањето на проектот РАМОНЕС-ПЛ е значајна пресвртница која бара внимателно планирање, извршување и документација. Објавувањето на водичот со проектните резултати е суштински дел од завршувањето на проектот, бидејќи служи како сеопфатен ресурс за идна референца. Водичот дава детален приказ на методологиите, резултатите и клучните сознанија на проектот и може да се користи како референца за идните проекти. Успешното завршување на проектот е доказ за напорната работа и посветеноста на тимот, како и нивната способност да даваат висококвалитетни резултати. The completion of тthe project RAMONES-PL is a significant milestone that requires careful planning, execution, and documentation. The publishing of a guidebook for a project is an essential part of its completion, as it serves as a comprehensive resource for future reference. The guidebook provides a detailed account of the project's methodology, outcomes, and key insights, and can be used as a reference for future projects. The successful conclusion of the project is a testament to the team's hard work and dedication, as well as their ability to deliver high-quality results. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Соработка

Контактирајте не

Фондација Агро-центар за едукација располага со квалитетен и стручен кадар, со особен успех во изработка и имплементација на проекти во областа на неформалното образование и обуки во земјоделството, социјалното претприемништво и младинската мобилност

  Поддржани од:

  Во текот на своето постоење, Фондација Агро-центар за едукација има остварено соработка со повеќе меѓународни фондови за развој.
  erasmus-plus-logo

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close