Image
Запознајте ја Фондација Агро-центар за едукација

ЗА НАС

Општата цел на Фондација Агро-центар за едукација претставува развој на земјоделството во Македонија и регионот, преку јакнење на човековите ресурси, засновано на неформалното образование и обука.

Нашиот тим

Запознајте го нашиот тим

Визија и мисија

Нашата визија и мисија

Вредности

Нашите клучни вредности

Стратешки план

Нашиот стратешки план 2018-2021
Нашите успеси

Проекти

Ни претставува огромно задоволство тоа што во изминативе години, со помош на нашите партнери, успеавме да изведеме голем број на проекти, придонесувајќи за развојот на неформалното образование во областа на земјоделството, младинската мобилност и социјалното претприемништво.
0
ГОДИНИ ИСКУСТВО
0
ИЗВЕДЕНИ ПРОЕКТИ
0
ИЗДАДЕНИ ПУБЛИКАЦИИ
0
ОДРЖАНИ ОБУКИ
НОВОСТИ И НАСТАНИ

Најново од Фондација Агро-центар за едукација

Во оваа секција ги прикажуваме новостите и настаните кои Фондацијата Агро-центар за едукација ги организира во своето работење.
Ве покануваме да ги прочитате содржините.
Фондација Агро-центар за едукација/Foundation Agro-Centre for Education

Фондација Агро-центар за едукација/Foundation Agro-Centre for Education

1,466

АЦЕ е синионим за развој на човекови ресурси во земјоделството.

Во периодот од 15-ти до 19-ти Јули, ФАЦЕ учествуваше на шестата обука во проектот POWERWORMS, која се одржа во градот Малатија, Турција.За време на обуката имавме можност за нас да се запознаеме со примери за вермикомпостирање во Турција и посетивме различни организации и компании посветени на практикување и унапредување на техниките на вермикомпостирање. На обуката, покрај ФАЦЕ, присуствуваа учесници од сите партнери во проектот:• Универзитет Тургут Озал, Малатија (Турција)• Истражувачки центар за кајсии ( Турција)• Натураинова – Центар за храна и земјоделство (Турција)• ИНОПОЛИС – Центар за иновации и култура (Грција)• ИЛА -Меѓународно здржение на трудот (Холандија)• WWOOF – Можности за органски фарми низ светот (Шпанија)• ИНОТОМИЈА - Претпријатие за истажување, иновации и технологија (Грција)Главна цел на проектот Powerworms е да се промовира, олесни и забрза глобалната транзиција кон одржливо земјоделство и управување со органски отпад со цел да се врати климатската стабилност, да се зголеми биодиверзитетот, да се обнови плодноста на почвата и унапреди производството на здрава храна.------------------------------------------------------------------------In the period from the 15th to the 19th of July, FACE participated in the sixth training in the POWERWORMS project, which was held in the city of Malatya, Turkey.During the training we had the opportunity for us to get acquainted with examples of vermicomposting in Turkey and we visited various organizations and companies dedicated to the practice and advancement of vermicomposting techniques. In addition to FACE, the training was attended by participants from all partners in the project:Malatya Turgut Özal ÜniversitesiKayısı Araştırma EnstitüsüNaturainnova Gıda Tarım ve İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiInnopolis Innovation - Culture WWOOF España InnoTomia P.C. ILAThe main objective of the Powerworms project is to promote, facilitate and accelerate the global transition to regenerative agriculture and food systems, farming, and land management in order to restore climate stability, increase biodiversity, rebuild soil fertility and produce healthy food ... See MoreSee Less
View on Facebook
Би сакале да ви го претставиме шестиот билтен во проектот ВЕРМИКОМПОСТИНГ: Иднината На Одржливото Земјоделство И Управување Со Органскиот Отпад Во Европа – POWERWORMS.Во овој билтен, разговараме за глобалната важност на заштедата на вода во земјоделството и како таа е поддржана од одржливи практики. Денес, одржливото управување со водните ресурси е од големо значење на глобално ниво. Земјоделските активности особено трошат голем дел од водните ресурси, и затоа зачувувањето на водата е критично прашање и еколошки и економски.Powerworms#powerworms #sustainableliving #vermicomposting #greenfutureWe would like to present the sixth newsletter in the project VERMICOMPOSTING: The Future of Sustainable Agriculture and Organic Waste Management in Europe – POWERWORMS.In this month's newsletter, we discuss the global importance of water saving in agriculture and how it is supported by sustainable practices. Today, sustainable management of water resources is of increasing importance on a global scale. Agricultural activities in particular consume a large portion of water resources, and therefore water conservation is a critical issue both environmentally and economically. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Во рамките на Акредитираниот проект за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука за 2024 година на ФАЦЕ, во периодот од 17.06.2024 година до 30.06.2024 година успешно се спроведе двонеделната програма за мобилност на 12 ученици од земјоделско-ветеринарната струка од ДСУ-РЦСОО „Киро Бурназ“ Куманово во реномирани земјоделски компании во Чаковец, Хрватска.Во периодот од 17.06.2024 година до 22.06.2024 година успешно се спроведе и еднонеделната програма за мобилност со посета на работни места на 4 наставници од земјоделско-ветеринарната струка ДСУ-РЦСОО „Киро Бурназ“ Куманово.Within the framework of the Accredited Project for Mobility of Students and Teachers/Staff in Vocational Education and Training for 2024 of FACE, in the period from 17.06.2024 to 30.06.2024, the two-week mobility program of 12 students from the agricultural-veterinary profession from DSU-RCSOO "Kiro Burnaz" Kumanovo ,was successfully implemented in renowned agricultural companies in Čakovec, Croatia.In the period from 17.06.2024 to 22.06.2024, the one-week mobility program with job-shadowing of 4 teachers from the agricultural-veterinary profession DSU-RCSOO "Kiro Burnaz" Kumanovo was also successfully implemented. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Во рамките на Акредитираниот проект за мобилност на ученици и вработени/кадар во стручно образование и обука за 2024 година на ФАЦЕ, 12 талентирани ученици од земјоделско-ветеринарната струка од ДСУ-РЦСОО „Киро Бурназ“ Куманово од 17.06.2024 година започнаа со двонеделна програма за мобилност, каде што ќе се вклучат во практична обука во реномирани земјоделски компании во Чаковец, Хрватска.Од 17.06.2024 година започна и еднонеделната програма за мобилност со посета на работни места на 4 наставници од земјоделско-ветеринарната струка ДСУ-РЦСОО „Киро Бурназ“ Куманово.Мобилноста се реализириа со посета на работни места во земјоделски компании и училишта, каде наставниците ќе имаат можност да ги набљудуваат активностите на средните земјоделски училишта и комании поврзани со практичната работа на учениците и да ги збогатат своите наставни практики.Within the framework of the Accredited Project for Mobility of Students and Teachers/Staff in Vocational Education and Training for 2024 of FACE, 12 talented students from the agricultural-veterinary profession from DSU-RCSOO "Kiro Burnaz" Kumanovo started a two-week program for mobility on 17.06.2024. During the mobility the students will engage in practical training in renowned agricultural companies in Cakovec, Croatia.From June 17, 2024, the one-week job-shadowing activity for 4 teachers also started in Cakovec. The mobility will be realized by visiting workplaces in agricultural companies and schools, where teachers will have the opportunity to observe the activities of secondary agricultural schools and companies related to the practical work of students and to enrich their teaching practices. ... See MoreSee Less
View on Facebook
ПОВИК ЗА ИЗБОР НА СОЦИЈАЛНИ МЕНТОРИФондација Агро-центар за едукација, објавува повик за избор на 10 социјални ментори во рамките на проектот „Почитувај ги традициите, но биди одговорен!“ Општата цел на проектот е да се подигне свеста на возрасните Роми и родителите за ризиците и опасностите што ги носат раните бракови кај нивните деца на возраст под 16 години, во смисла на нивна маргинализација и социјална исклученост. Социјалните ментори ќе учествуваат во програмата за обука од 08-ми до 15-ти септември 2024 година во Бузау, Романија, наменета за развивање на нивните компетенции за социјално менторство, јавна комуникација и вештини за застапување.Оваа иницијатива има за цел да ги обучи поединците кои ќе ги поддржат ромските заедници, фокусирајќи се на справување со ризиците и опасностите од раните бракови кај децата Роми.Со тоа што ќе станат социјални ментор, кандидатите ќе играат клучна улога во поддршката на ромските заедници и во решавањето на критичните социјални прашања.Како да аплицирате?Заинтересираните кандидати треба да го достават своја кратка биографија и кратко мотивационо писмо со детали за нивното релевантно искуство и мотивација за учество во програмата на следнава е-маил адреса: a.nikolova@ace.org.mk Краен рок: Апликациите треба да се достават најдоцна до 20.06.2024 година.Придружете ни се во оваа важна иницијатива за поддршка и зајакнување на ранливите групи преку социјално менторство. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Соработка

Контактирајте не

Фондација Агро-центар за едукација располага со квалитетен и стручен кадар, со особен успех во изработка и имплементација на проекти во областа на неформалното образование и обуки во земјоделството, социјалното претприемништво и младинската мобилност

  Поддржани од:

  Во текот на своето постоење, Фондација Агро-центар за едукација има остварено соработка со повеќе меѓународни фондови за развој.
  erasmus-plus-logo

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close