Втор партнерски состанок во Исланд во рамките на проектот ГринПОП