Публикации

 • prirachnik-dogovorno

  Прирачник за договорно производство

  Публикација – прирачник издаден од Фондација Агро-Центар за едукација.

 • priracnik-sobirachi

  Прирачник за собирачи и откупувачи

  Прирачник за собирачи и откупувачи на самоникнати растенија, габи, лишаи, по принципите на органското производство.

 • vodic-sovetodavni-paketi

  Водич за Советодавни пакети

  Советодавни пакети
  Водич за дизајнирање, спроведување и набљудување

 • null

  CD со инструкции

  ЦД-РОМ инструкции со советодавни пакети

  Водич за дизајнирање, спроведување и набљудување.

 • macedonia-recent-trade-agreements

  Трговски договори од Македонија

  Можности и закани за флаширано вино, сортно грозје, свеж и процесиран заленчук и диво-набрани продукти.

Заинтересирани за нови публикации?