Проекти

Нашите достигнувања

ПРОЕКТИ

Ни претставува огромно задоволство тоа што во изминативе 12 години, со помош на нашите партнери, успеавме да реализираме над 40 проекти, со што придонесовме за развојот на неформалното стручно образование во Македонија.
Имате прашања во врска со проектите?