ПОЧЕТНА ЗА АЦЕ ПРОГРАМА УСЛУГИ ПРОЕКТИ НАСТАНИ ПУБЛИКАЦИИ ПАРТНЕРИ ФОТО ГАЛЕРИЈА
 
КОНТАКТ

Фондација
Агро-Центар за
Едукација

адреса:
ул. Цицо Поповиќ,
бр. 7-2/14
Скопје, Р. Македонија

телефон:
+389 2 3222 015

e-mail:
contact@ace.org.mk

 

Поддржано од:

 
 
     Испечати ја страницата   Контактирајте не  
     
      
 
 

ПРОЕКТИ 2006

Архива: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006
„Балканска Агро-прехрамбена Мрежа, БАМ (BAFN, INCO 026361)“ – 0106
Цел на проектот
База на податоци на научно истражувачки групи, научни работници и индустрија., Извештај за состојбата на мрежата & Предлози за научно-истражувачки области и начини на поддршка
Времетраење на проектот
Мај 2006 - Април 2008
Регион
Проектот ги опфаќа земјите во регионот на Западен Балкан
Целна група
Научно истражувачки организации и индивидуи, кои работат на проблематики во Агро-прехрамбениот сектор
Краток опис
Беше потребнa реализација на неколку иницијативи за да се соедини пристапот на научните работници и истражувачите од регионот на Западен Балкан, кон истражувачките проекти на ЕУ. Во 2003 година беше усвоен „Евро – Балкански Акционен План за Наука и Технологија„. Со овој план се имаат идентификувано, четири иницијативи кои треба да бидат понатаму промовирани:
 • поддршка на истражувачката инфраструктура,
 • унапредување на човечките ресурси,
 • надградба и проширување на институциите,
 • промоција на здружени истражувачки активности,

и пет научни полиња во кои се потреби интервенции: Информацијски и Комуникацијски Технологии, Енергија, Животната средина, Земјоделство, Културното наследство. Проектот Балканска Агро-прехрамбена Мрежа (БАМ) има намера да даде придонес во областа на агро-прехрамбената истражувачка дејност.

Донатор
БАМ е проект поддржан од Европската Комисија, во склоп на Шестата рамковна програма за технолошки развој(ФП6).
Вклучени организации
 • University of Plovdiv,
  established in 24 Tzat Assen, Plovdiv, 4000, Bulgaria represented by Ivan  Kutsarov, Rector, and/or Ivan  Minkov, Head of Departement, or her/his/their authorised representative ("contractor")
 • Food Industrial Research and Technology Development Company,
  established in 80 Vouliagmenis Ave., Athens,  11743, Greece represented by Мr. Dimitrios Tarantilis
 • GKI Economic Research Co.,
  established in Semmelweis u. 9.,    BUDAPEST,    1052, Hungary represented by Мr. Laszlo   Akar
 • Sustainable Economic Development Agency,
  established in Rr. Vaso Pasha, Pall 13/1 Kat6 Ap3, TIRANA, Albania represented by Mr. Gene Myftiu
 • Agricultural University of Tirana,
  established in Koder-Kamez, Tirana, Albania represented by Mr. Velesin Pequli
 • Faculty of Technology University of Banja Luka,
  established in Stepe Stepanovica 73, Banka Luka, 78000, Bosnia and Herzegovina represented by Mr. Radoslav Grulic
 • Institute for Genetic Engineering and Biotechnology,
  established in Kemalbegova 10, Sarajevo, 71000, Bosnia and Herzegovina represented by Mr. Kasim Bajrovic
 • Faculty of Biotechnical Sciences Bitola, University St Kliment,
  established in Partizanska BB,   BITOLA ,   53,   7000,   Republic of Macedonia represented by Mr. Boris Angelkov, , and/or Mr.Dragi Petkovski
 • Foundation Agro-centre for Education, part of Institute of agriculture Skopje, SS Cyril and Methodius University,
  established in Blyd Aleksandar Makedonski bb,  SKOPJE  1000,  Republic of Macedonia represented by Mr. Slobodan Bandzo and/or Ms. Gordana Popsimonova
 • Ministry of Science and Environmental Protection of the Republic of Serbia,
  established in 22-26 Nemanjina,    Belgrade,    1100,    Serbia Mr.  Aleksandar
  Popovic
 • Faculty of Agriculture, University of Belgrade,
  established in Nemanjina 6,    Zemun / Belgrade,   11080,   Mr. Nebojsa  Ralevic, and/or Ms. Mihca Mojasevic
 • EUROPROJECT,
  established in 5 Alexander Zhendov Street,    Sofia,    1113,   Bulgaria represented by Ms. Tzvetanka Badinska, and/or Mr. Nikolay Badinski
„Обука на обучувачи за методологии за учење возрасни “ – 0206
Цел на проектот
Цел на проектот „ Обука за методологии за учење на возрасни “ е да се зајакнат капацитетите на обучувачите кои понатака своите знаења ќе ги трансферираат на целните групи (советници, земјоделци, фирми и др)
Времетраење на проектот
Ноември 2006
Регион
Македонија
Целна група
Обучувачи – кои се искусни научно-истражувачки работници од Институтите за земјоделство од Скопје и Струмица, како и професори од Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје.
Советници од АПРЗ – лица кои имаат одредено искуство при советување на земјоделците за доразвивање на нивиот бизнис.
Краток опис
Целата програма е поделена на 2 модули:
  • Првиот модул е  петдневен модул воден од еден меѓународен и еден домашен обучувач, кој се однесува на пристапите кон учење на возрасни, подготовка на материјали за обука и методи на идентификацијана целни групи.
  • Вториот модул е презентација на Добрата земјоделска пракса од страна на учесниците на првиот модул на група на советници од Агенцијата за потикнување и развој на земјоделството (АПРЗ), а набљудувана од меѓународниот експерт.
Донатор
СИДА (Шведската агенција за меѓународна соработка)
Вклучени организации
Опто/Интернационал – МААСПрограма
Земјоделски институт - Скопје

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Како да не најдете
 
  © FACE, All rights reserved