Нашата мрежа

Нашите партнери

Во текот на своето работење, Фондација Агро-центар за едукација има формирано стабилни и плодни партнерства со организации и институции на територијата на цела Европа.
Заинтересирани сте за партнерство?