Запознајте ја Фондација Агро-центар за едукација

ЗА НАС

Општата цел на Фондација Агро-центар за едукација претставува развој на земјоделството во Македонија и регионот, преку јакнење на човековите ресурси, засновано на неформалното образование и обука.

Нашиот тим

Запознајте го нашиот тим

Визија и мисија

Нашата визија и мисија

Вредности

Нашите клучни вредности

Стратешки план

Нашиот стратешки план 2018-2021
Нашите успеси

Проекти

Ни претставува огромно задоволство тоа што во изминативе 12 години, со помош на нашите партнери, успеавме да изведеме над 40 проекти, придонесувајќи за развојот на неформалното образование во областа на земјоделството, младинската мобилност и социјалното претприемништво.
0
ГОДИНИ ИСКУСТВО
0
ИЗВЕДЕНИ ПРОЕКТИ
0
ИЗДАДЕНИ ПУБЛИКАЦИИ
0
ОДРЖАНИ ОБУКИ
НОВОСТИ И НАСТАНИ

Најново од Фондација Агро-центар за едукација

Во оваа секција ги прикажуваме новостите и настаните кои Фондацијата Агро-центар за едукација ги организира во своето работење.
Ве покануваме да ги прочитате содржините.

www.facebook.com/10150111409965641/posts/10161451200320641/Day 3 - Training : MATKA - Training in Nature
"NATURE- AND RURAL TOURISM GUIDE"
ECVET ENS 2.0 - Erasmus + project
24 participants from 4 countries
13 March 2019
... See MoreSee Less

View on Facebook

www.facebook.com/10150111409965641/posts/10161443906955641/Day 1 of the training for NATURE- AND RURAL TOURISM GUIDE
24 participants from 4 countries
Coordinator: A.B.A.T Balkania – Skopje Balkan Association for alternative tourism
Partners: Fondacija Agro Centar za Edukacija FACE, Aris Formazione e Ricerca , Consorzio ITACA Società Cooperativa , American Farm School Post – Secondary Educational and Training Association, BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

11 – 15 March 2019
Skopje, Macedonia
... See MoreSee Less

View on Facebook

Во текот на изминатата недела, во рамките на проектот АгрИнклузија што го спроведува Фондација Агро-центар за едукација, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско учество Civic Engagement Project-Macedonia, претставници од ФАЦЕ остварија повеќе состаноци со претставници на компании од земјоделскиот сектор, за учество во наредните проектни активности. На состаноците беа разменети корисни информации за создавање на неформални образовни програми, како и корисни информации во врска со бенефициите за вработување инвалидни лица. Со ова, проектот АгрИнклузија активно работи на вмрежување на потенцијални работодавачи со релевантните институции и организации, со цел постигнување взаемна корист и намалување на невработеноста на инвалидни лица.

During the past week, within the framework of the project AgrInclusia, realized by Foundation Agro-Centre for Education, and supported by USAID’s Civic Engagement Project-Macedonia, representatives from FACE met with representatives from several agricultural companies. At the meetings, we discussed the participation of the companies’ in the project’s next activities. Additionally, we exchanged useful information regarding the creation of non-formal education programs, as well as the available benefits for the companies regarding the employment of people with disabilities. With this, the project AgrInclusia is actively involved in the networking of the potential employers with the relevant stakeholders in achieving mutual benefit for all, and decreasing the unemployment rate of people with disabilities.
... See MoreSee Less

View on Facebook

На 27.02.2019, во хотелот Hunters Lodge, во Скопје, ФАЦЕ во соработка со останатите парнери во проектот го организираше Првиот Транснационален Информативен Настан во проектот „Европска соработка за развивање на заедничка квалификација за стручно образование и обука „Винар Специјалист“ – WINEVET“. На Информативниот настан беа презентирани досегашните активности и резултати во проектот пред претставници од целната група - невработени млади луѓе, претставници на центрите за стучно образование и обука (ЦСОО) и образование на возрасни (ЦОВ), средните земјоделски училишта, министерството за образование и наука (МОН), бирото за развој на образование (БРО), наставници и обучувачи, претставници на винарии, индустриски комори, организации кои ги претставуваат претпријатијата од земјоделскиот сектор.

On 27.02.2019, at the Hunters Lodge Hotel in Skopje, FACE in cooperation with the other partners in the project organized the First Transnational Informative Event in the project “European cooperation among VET providers, agricultural enterprises, sectoral/professional organisations, and relevant qualification authorities, to increase employability of youths and highly skilled, qualified and mobile workforce, by developing the joint VET qualification”Winemaker Specialits” - WINEVET”. At the Informative event, the present activities and results in the project were presented to representatives of the target group - unemployed young people, representatives of the Centers for Vocational Education and Training (CVET) and the Centre for Adult Education (CAE), the Secondary agricultural schools, the Ministry of Education and Science (MES), the Bureau for the Development of Education (BDE), teachers and trainers, representatives of wineries, industrial chambers, organizations representing the enterprises from the agricultural sector.
... See MoreSee Less

View on Facebook

На 27.02.2019, во хотелот Hunters Lodge, во Скопје, се одржа вториот Партнерски Состанок во проектот „Европска соработка за развивање на заедничка квалификација за стручно образование и обука „Винар Специјалист“ – WINEVET“, во кој ФАЦЕ е партнер. На состанокот партнерите во проектот ги дискутираа досегашните резултати од активностите во проектот, како и следните активности во проектот. По состанокот парнерите ја посетија винаријата Шато Камник, која е партнер во проектот WINEVET.

On 27.02.2019, in the hotel Hunters Lodge in Skopje, was held the second Partner Meeting in the project "European cooperation among VET providers, agricultural enterprises, sectoral/professional organisations, and relevant qualification authorities, to increase employability of youths and highly skilled, qualified and mobile workforce, by developing the joint VET qualification ”Winemaker Specialits” - WINEVET", in which FACE is partner. At the meeting, the project partners discussed the results from the previous activities in the project, as well and the foreseen activities in the project. After the meeting, the partners visited the Chateau Kamnik winery, which is a partner in the WINEVET project.
... See MoreSee Less

View on Facebook

На 20.02.2019, во рамките на развојот на програмите за обука во проектот АгрИнклузија, реализиран од Фондација Агро-центар за едукација којшто поддржан од проектот на УСАИД за граѓанско учество Civic Engagement Project-Macedonia, остваривме работен состанок со компанијата УНИ АГРО од Велес. На состанокот беа разменети корисни информации коишто ќе послужат во изработката на насочени и квалитетни образовни курсеви за инвалидни лица што сакаат да се вработат во земјоделскиот сектор.

On 20.02.2019, as a part of the development of the training program in the project AgrInclusia, supported by USAID’s Civic Engagement Project-Macedonia, Foundation Agro-Centre for Education met with a representative from УНИ АГРО from Veles. Valuable information was exchanged during this meeting, regarding the creation of streamlined and quality educational courses for those people with disabilities who wish to find employment in the agricultural sector.
... See MoreSee Less

View on Facebook
View on Facebook

На 21.12.2018 во Хотел Континентал во Скопје, Фондацијата Агро-центар за едукација ја одржа обуката "Наставници за земјоделство 4.0" како дел од активностите од проектот Агритич 4.0, финансиран од Еразмус+ програмата. Целта на проектот е да ги води наставниците во обновување на наставните методи преку обезбедување на бесплатен онлајн курс „Наставници за Земјоделство 4.0“, кој е базиран на педагошкиот метод за вмрежено учење. На настанот беа присутни наставници од повеќето земјоделски средни училишта во Македонија. Присутните на настанот имаа можност и да се запознаат со програмата за обука и наредните активности на проектот Агритич 4.0, меѓу кои е и онлајн курсот за наставници кој би требало да започне во Февруари 2019.

On 21.12.2018, at Hotel Continental, Skopje, Foundation Agro-Centre for Education hosted the multiplier event “Teachers for Agriculture 4.0”, as part of the activities within the project “Agriteach 4.0”, supported by the Erasmus+ programme. One of the main goals of the project is to guide the teachers in agriculture in reinventing their educational methods and methodologies, through the free online course “Teachers for Agriculture 4.0” – which is based on the network learning pedagogical method. Teachers from most of the agricultural VET schools in Macedonia participated in the event. They were introduced to the training program, as well as the project’s future activities, amongst which is the online course for agricultural VET teachers. The implementation of the course is scheduled to begin in February 2019.
... See MoreSee Less

View on Facebook

На 18.12.2018, во просториите на Фондација Агро-центар за едукација, се одржа втората годишна седница на одборот на старатели, на којшто беа презентирани тековните активности на организацијата. Исто така, Одборот ги усвои Стратешкиот план на ФАЦЕ 2018 – 2021, Акцискиот план за добро управување, Планот за застапување во проектот АгрИнклузија поддржан од проектот на УСАИД за граѓанско учество Civic Engagement Project-Macedonia како и кодексите за антидискриминација и конфликт на интереси.
Со усвојување на овие документи, Фондација Агро-центар за едукација ја зацврстува посветеноста на својата мисија за подобрување и надградување на неформалното образование во земјоделството и руралниот развој, социјалната инклузија и младинската мобилност во наредниот период.

The second annual Board of Trustees meeting was held on 18.12.2018, at the premises of Foundation Agro-Centre for Education. During the meeting, the executive office presented the current activities of the organization. Additionally, the Board adopted the FACE Strategy Plan, the Action Plan for Good Governance, the Advocacy plan within the project AgrInclusia supported by USAID’s Civic Engagement Project-Macedonia, as well as the codices for Antidiscrimination and Conflict of Interests.
With the adoption of these documents, Foundation Agro-Centre for Education strengthens the devotion to its mission for improving and upgrading the non-formal education in agriculture and rural development, social inclusion, and youth mobility, in the following period.
... See MoreSee Less

View on Facebook
Соработка

Контактирајте не

Фондација Агро-центар за едукација располага со квалитетен и стручен кадар, со особен успех во изработка и имплементација на проекти во областа на неформалното образование и обуки во земјоделството, социјалното претприемништво и младинската мобилност

Поддржани од:

Во текот на своето постоење, Фондација Агро-центар за едукација има остварено соработка со повеќе меѓународни фондови за развој.
usaid-logo-mkd
erasmus-plus-logo
visegrad-fund-logo