Запознајте ја Фондација Агро-центар за едукација

ЗА НАС

Општата цел на Фондација Агро-центар за едукација претставува развој на земјоделството во Македонија и регионот, преку јакнење на човековите ресурси, засновано на неформалното образование и обука.

Нашиот тим

Запознајте го нашиот тим

Визија и мисија

Нашата визија и мисија

Вредности

Нашите клучни вредности

Стратешки план

Нашиот стратешки план 2018-2021
Нашите успеси

Проекти

Ни претставува огромно задоволство тоа што во изминативе 12 години, со помош на нашите партнери, успеавме да изведеме над 40 проекти, придонесувајќи за развојот на неформалното образование во областа на земјоделството, младинската мобилност и социјалното претприемништво.
0
ГОДИНИ ИСКУСТВО
0
ИЗВЕДЕНИ ПРОЕКТИ
0
ИЗДАДЕНИ ПУБЛИКАЦИИ
0
ОДРЖАНИ ОБУКИ
НОВОСТИ И НАСТАНИ

Најново од Фондација Агро-центар за едукација

Во оваа секција ги прикажуваме новостите и настаните кои Фондацијата Агро-центар за едукација ги организира во своето работење.
Ве покануваме да ги прочитате содржините.

На 10.05.2019 во просториите на ЗАПОВИМ, Скопје, се одржа четвртиот состанок на Советодавното тело на проектот „АгрИнклузија“, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско учество Civic Engagement Project-North Macedonia. На состанокот се дискутираше за досегашните и наредните активности меѓу кои беа: распоредот на теоретските обуки за невработени инвалидни лица во 2019, инцијативата за промена на Правилникот за работно оспособување пред вработување и други можни иницијативи за подобрување на постоечката легислатива.

The 4th meeting of the Public Advisory Board of the project “AgrInclusia”, supported by USAID’s Civic Engagement Project-North Macedonia, was held at the premises of ZAPOVIM, Skopje, on 10.05.2019. The members of the PAB discussed the current and future activities among which were: the 2019 schedule for theoretical trainings for unemployed people with disabilities, the initiative for updating the Bylaw for pre-employment capability training and other possible initiatives for improving the existing legislature.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Во периодот од 26.03.2019 до 30.03.2019, во Годоло, Унгарија се одржа последната работилница во проектот Incubator for digital farming, во кој ФАЦЕ е партнер. На оваа работилница, беа презентирани 11 идеи за дигитални иновации во земјоделството од студентите. Студентите работеа на понатамошниот развој на своите идеи, со помош на експертите во проектот, кои исто така им ги пренесоа своите позитивни искуства со дигитални иновации во земјоделството. Во наредниот период, студентите ќе добијат дополнителна поддршка од менторите и експертите, во активностите за реализација на своите идеи за дигитална иновација во земјоделството."Incubation on facilitating transfer of technology and products finalized" ... See MoreSee Less

View on Facebook

www.facebook.com/10150111409965641/posts/10161451200320641/Day 3 - Training : MATKA - Training in Nature
"NATURE- AND RURAL TOURISM GUIDE"
ECVET ENS 2.0 - Erasmus + project
24 participants from 4 countries
13 March 2019
... See MoreSee Less

View on Facebook

www.facebook.com/10150111409965641/posts/10161443906955641/Day 1 of the training for NATURE- AND RURAL TOURISM GUIDE
24 participants from 4 countries
Coordinator: A.B.A.T Balkania – Skopje Balkan Association for alternative tourism
Partners: Fondacija Agro Centar za Edukacija FACE, Aris Formazione e Ricerca , Consorzio ITACA Società Cooperativa , American Farm School Post – Secondary Educational and Training Association, BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH

11 – 15 March 2019
Skopje, Macedonia
... See MoreSee Less

View on Facebook

Во текот на изминатата недела, во рамките на проектот АгрИнклузија што го спроведува Фондација Агро-центар за едукација, поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско учество Civic Engagement Project-Macedonia, претставници од ФАЦЕ остварија повеќе состаноци со претставници на компании од земјоделскиот сектор, за учество во наредните проектни активности. На состаноците беа разменети корисни информации за создавање на неформални образовни програми, како и корисни информации во врска со бенефициите за вработување инвалидни лица. Со ова, проектот АгрИнклузија активно работи на вмрежување на потенцијални работодавачи со релевантните институции и организации, со цел постигнување взаемна корист и намалување на невработеноста на инвалидни лица.

During the past week, within the framework of the project AgrInclusia, realized by Foundation Agro-Centre for Education, and supported by USAID’s Civic Engagement Project-Macedonia, representatives from FACE met with representatives from several agricultural companies. At the meetings, we discussed the participation of the companies’ in the project’s next activities. Additionally, we exchanged useful information regarding the creation of non-formal education programs, as well as the available benefits for the companies regarding the employment of people with disabilities. With this, the project AgrInclusia is actively involved in the networking of the potential employers with the relevant stakeholders in achieving mutual benefit for all, and decreasing the unemployment rate of people with disabilities.
... See MoreSee Less

View on Facebook

На 27.02.2019, во хотелот Hunters Lodge, во Скопје, ФАЦЕ во соработка со останатите парнери во проектот го организираше Првиот Транснационален Информативен Настан во проектот „Европска соработка за развивање на заедничка квалификација за стручно образование и обука „Винар Специјалист“ – WINEVET“. На Информативниот настан беа презентирани досегашните активности и резултати во проектот пред претставници од целната група - невработени млади луѓе, претставници на центрите за стучно образование и обука (ЦСОО) и образование на возрасни (ЦОВ), средните земјоделски училишта, министерството за образование и наука (МОН), бирото за развој на образование (БРО), наставници и обучувачи, претставници на винарии, индустриски комори, организации кои ги претставуваат претпријатијата од земјоделскиот сектор.

On 27.02.2019, at the Hunters Lodge Hotel in Skopje, FACE in cooperation with the other partners in the project organized the First Transnational Informative Event in the project “European cooperation among VET providers, agricultural enterprises, sectoral/professional organisations, and relevant qualification authorities, to increase employability of youths and highly skilled, qualified and mobile workforce, by developing the joint VET qualification”Winemaker Specialits” - WINEVET”. At the Informative event, the present activities and results in the project were presented to representatives of the target group - unemployed young people, representatives of the Centers for Vocational Education and Training (CVET) and the Centre for Adult Education (CAE), the Secondary agricultural schools, the Ministry of Education and Science (MES), the Bureau for the Development of Education (BDE), teachers and trainers, representatives of wineries, industrial chambers, organizations representing the enterprises from the agricultural sector.
... See MoreSee Less

View on Facebook

На 27.02.2019, во хотелот Hunters Lodge, во Скопје, се одржа вториот Партнерски Состанок во проектот „Европска соработка за развивање на заедничка квалификација за стручно образование и обука „Винар Специјалист“ – WINEVET“, во кој ФАЦЕ е партнер. На состанокот партнерите во проектот ги дискутираа досегашните резултати од активностите во проектот, како и следните активности во проектот. По состанокот парнерите ја посетија винаријата Шато Камник, која е партнер во проектот WINEVET.

On 27.02.2019, in the hotel Hunters Lodge in Skopje, was held the second Partner Meeting in the project "European cooperation among VET providers, agricultural enterprises, sectoral/professional organisations, and relevant qualification authorities, to increase employability of youths and highly skilled, qualified and mobile workforce, by developing the joint VET qualification ”Winemaker Specialits” - WINEVET", in which FACE is partner. At the meeting, the project partners discussed the results from the previous activities in the project, as well and the foreseen activities in the project. After the meeting, the partners visited the Chateau Kamnik winery, which is a partner in the WINEVET project.
... See MoreSee Less

View on Facebook

На 20.02.2019, во рамките на развојот на програмите за обука во проектот АгрИнклузија, реализиран од Фондација Агро-центар за едукација којшто поддржан од проектот на УСАИД за граѓанско учество Civic Engagement Project-Macedonia, остваривме работен состанок со компанијата УНИ АГРО од Велес. На состанокот беа разменети корисни информации коишто ќе послужат во изработката на насочени и квалитетни образовни курсеви за инвалидни лица што сакаат да се вработат во земјоделскиот сектор.

On 20.02.2019, as a part of the development of the training program in the project AgrInclusia, supported by USAID’s Civic Engagement Project-Macedonia, Foundation Agro-Centre for Education met with a representative from УНИ АГРО from Veles. Valuable information was exchanged during this meeting, regarding the creation of streamlined and quality educational courses for those people with disabilities who wish to find employment in the agricultural sector.
... See MoreSee Less

View on Facebook
View on Facebook
Соработка

Контактирајте не

Фондација Агро-центар за едукација располага со квалитетен и стручен кадар, со особен успех во изработка и имплементација на проекти во областа на неформалното образование и обуки во земјоделството, социјалното претприемништво и младинската мобилност

Поддржани од:

Во текот на своето постоење, Фондација Агро-центар за едукација има остварено соработка со повеќе меѓународни фондови за развој.
usaid-logo-mkd
erasmus-plus-logo
visegrad-fund-logo